Zorg met indicatie

De kosten bedragen 25 euro per uur.
Vergoeding reiskosten in overleg.

De kosten voor mijn diensten kunnen worden vergoed via het PGB:
Met een PGB bepaalt u zelf hoe u in uw zorgbehoefte voorziet. U koopt uw zorg in overleg met de zorgverlener zelf in. Een PGB krijgt u vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze dient u zelf  aan te vragen bij het CIZ. Alles over hoe PGB werkt, vindt u op www.pgb.nl.
Hoe de stappen te maken naar aanvraag, begeleiding en PGB; download de folder hieronder.

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015