Voor uw naaste

  • U als familie of mantelzorger, die uw naaste wat meer sociale contacten en (praktische) ondersteuning wil bieden, waardoor u deels ontlast wordt.
  • Om u als partner, familie of vriend(in) van uw naaste met beginnende dementie meer handvatten te bieden en uw zorg deels te ontlasten. Met passende hulp kan hij of zij zo langer thuis wonen.