Voor uw naaste

Voor uw naaste die behoefte heeft aan gezelschap en ondersteuning. Samen met u (en uw naaste) bespreek ik de vraag die speelt. Wat heeft uw naaste nodig, waar heeft hij/zij behoefte aan en wat zijn de specifieke wensen.

Mijn ondersteuning is voor minimaal 2 uur per activiteit. Enkele voorbeelden van de hulp die ik kan bieden, zijn:

 • boodschappen doen, (samen) koken, samen eten
 • koffie- en theevisite, dagelijks of wekelijks
 • wandelen en/of fietsen
 • vergezellen bij ziekenhuis-, of huisartsbezoek
 • vergezellen bij familiebezoek
 • een dag of dagdeel erop uit gaan
 • voorlezen
 • kastjes opruimen, papieren ordenen
 • hulp bij praktische, kleine klusjes in huis
 • samen winkelen of naar het museum, concertgebouw, de film
 • vergezellen tijdens een (korte) vakantie
 • overige wensen zijn bespreekbaar

 

Voor uw naaste met beginnende dementie:
We bespreken eerst samen met elkaar wat u en /of uw naaste nodig heeft en wat de wensen zijn. In het contact vind ik het belangrijk om een vertrouwensband met elkaar op te bouwen. Ik vind het belangrijk dat uw naaste zichzelf kan zijn en zijn of haar verhaal bij mij kwijt kan. Ik creëer een veilige en vertrouwde omgeving.
Een aantal dagen of uren per week op vaste momenten kom ik bij uw naaste thuis. Een vertrouwd gezicht geeft regelmaat en meer rust.

Praktische ondersteuning die ik bied:  

 • Samen kijken naar wat uw naaste nog wel op zijn of haar manier kan en wil doen.
 • Samen huishoudelijke taken verrichten, of ik neem taken over daar waar nodig. Zelfredzaamheid versterken.
 • Helpen bij het plannen van de dagelijkse/wekelijkse bezigheden.
 • Bedenken van praktische hulpmiddelen en geheugensteuntjes in en rondom het huis.
 • Het regelen van zaken (kapper, afspraken, pedicure e.d.), toezicht houden en helpen de dag in te vullen zodoende beter de regie te kunnen blijven voeren over het eigen leven.
 • De dag structureren en samen met de cliënt dingen ondernemen: terras bezoek, wandelen, fietsen, aandacht voor hobby’s, samen boodschappen doen, samen eten, voorlezen, muziek beluisteren, samen een levensboek maken, tentoonstelling en/of concertgebouw bezoeken, luisteren naar verhalen en praten over vroeger, gesprekken voeren, foto’s bekijken, reminiscentie/geheugentraining, samen een spelletje doen, e.d.
 • Daarnaast heb ik ook een signalerende functie m.b.t. het verloop van het dementieproces.

Persoonlijke verzorging:
Ik bied persoonlijke verzorging bij mensen die ik langere tijd begeleid en dat zelf niet goed meer kunnen. U kunt denken aan hulp bij aankleden, haren kammen, mond- en gebitsverzorging, hulp bij toiletgang etc. Eventueel als uw naaste hiermee instemt, bied ik hulp/toezicht bij het douchen/het nemen van een bad.
Persoonlijke verzorging bied ik niet als losse dienst aan.

Huishoudelijke verzorging:
Ik bied aanvullende begeleiding bij huishoudelijke verzorging als uw naaste het zelf niet meer kan of er begeleiding bij nodig heeft. U kunt denken aan  maaltijd verzorging/(samen) koken, (samen) afwassen, (samen) boodschappen doen, controle op houdbaarheid producten, (samen) de was doen, (samen) was vouwen, kleine strijk, (samen) bed verschonen, (samen) verzorgen van planten, huisdieren, e.d.
Met wat extra hulp probeer ik de dagelijkse gang van zaken zo lang mogelijk te continueren waardoor het zelfvertrouwen kan groeien.

Mantelzorg ondersteuning:
Als partner of naaste van iemand met beginnende dementie kan het zijn dat u door de zorg erg in beslag genomen wordt, zowel in tijd als aandacht. Het kan zijn dat u daardoor minder tijd heeft voor ontspanning of voor uw eigen sociale contacten. Een aantal dagdelen van de week kan ik voor u de begeleiding overnemen, zodat u wat rust krijgt en (meer) toekomt aan u zelf.
Ook bied ik een luisterend oor voor uw verhalen, vragen, zorgen etc. In overleg reik ik u handvatten aan voor het leven met een persoon met beginnende dementie.